Logo

Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Mã trường: VLU

Tuyển sinh năm 2021

Công nghệ kỹ thuật giao thông

7510104
Đại Học
Chính quy
4 Năm
Việt Nam

cập nhật sau

cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A01, D01, C04
Xét ĐTN THPT A00:22.0 A01:22.0 C04:22.0 D01:22.0
30
10,200,000 VNĐ/năm
spktvl@vlute.edu.vn

73 Nguyễn Huệ, phường, 2, quận Vĩnh Long, Vĩnh Long