Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Mã trường: VLU

Tuyển sinh năm 2021

Công nghệ thông tin

7480201
Đại Học
Chính quy
10,200,000 VNĐ/năm
Xét ĐTN THPT
A00, D01, A01, C04
A00:15.0 A01:15.0 C04:15.0 D01:15.0
cập nhật sau
cập nhật sau
4 Năm
250
Việt Nam
spktvl@vlute.edu.vn
73 Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành Phố Vĩnh Long, Vĩnh Long
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: