Logo

Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

Mã trường: BVU

Tuyển sinh năm 2021

Công nghệ thực phẩm

7540101
Đại Học
Quản lý chất lượng thực phẩm
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ
A00, B00, B02, C08
Xét ĐTN THPT A00:14.0 B00:14.0 B02:14.0 C08:14.0 Xét Học Bạ A00:16.5 B00:16.5 B02:16.5 C08:16.5
100
21,600,000 VNĐ/năm
dhbrvt@bvu.edu.vn

80 Trương Công Định, phường, 3, quận Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu