Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

Mã trường: BVU

Tuyển sinh năm 2021

Công nghệ thực phẩm

7540101
Quản lý chất lượng thực phẩm
Đại Học
Chính quy
21,600,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, B00, B00, B02, B02, C08, C08
A00:16.5 B00:16.5 B02:16.5 C08:16.5
A00:14.0 B00:14.0 B02:14.0 C08:14.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
100
Việt Nam
dhbrvt@bvu.edu.vn
80 Trương Công Định, Phường 3, Thành Phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: