Logo

Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

Mã trường: BVU

Tuyển sinh năm 2021

Công nghệ kỹ thuật hoá học

7510401
Đại Học
Công nghệ hóa dầu ,Công nghệ môi trường
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ
A00, B00, A01, A06
Xét ĐTN THPT A00:15.0 A01:15.0 A06:15.0 B00:15.0 Xét Học Bạ A00:16.5 A01:16.5 A06:16.5 B00:16.5
150
21,600,000 VNĐ/năm
dhbrvt@bvu.edu.vn

80 Trương Công Định, phường, 3, quận Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu