Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

Mã trường: BVU

Tuyển sinh năm 2021

Đông phương học

7310608
Ngôn ngữ Nhật Bản ,Ngôn ngữ hàn quốc
Đại Học
Chính quy
21,600,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
C00, C00, D01, D01, C19, C19, C20, C20
C00:16.5 C19:16.5 C20:16.5 D01:16.5
C00:14.0 C19:14.0 C20:14.0 D01:14.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
200
Việt Nam
dhbrvt@bvu.edu.vn
80 Trương Công Định, Phường 3, Thành Phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: