Logo

Trường Đại học Duy Tân

Mã trường: DDT

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị kinh doanh

7340101
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, D01, C01, A16
Xét ĐTN THPT A00:14.0 A16:14.0 C01:14.0 D01:14.0
500
17,600,000 VNĐ/năm
tuyensinh@dtu.edu.vn

254 Nguyễn Văn Linh, phường, Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng