Logo

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301
Đại Học
Hệ thống cung cấp điện ,Kỹ thuật điện tử
Chính quy
4 năm
Việt Nam

cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, D01, A16, D90

Xét ĐTN THPT

A00:17.45 A16:17.45 D01:17.45 D90:17.45
140
11,700,000 VNĐ/năm
ts@capnhatsau

48 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Đà Nẵng