Logo

Trường Đại học Cần Thơ

Mã trường: TCT

Tuyển sinh năm 2021

Luật

7380101
Đại Học
Luật hành chính ,Luật thương mại ,Luật tư pháp
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, C00, D01, D03
Xét ĐTN THPT A00:21.75 C00:21.75 D01:21.75 D03:21.75
300
9,800,000 VNĐ/năm
120,000 - 270,000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
tuyensinh@ctu.edu.vn

Khu II, đường 3/2, phường, Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ