Logo

Trường Đại học Đông Á

Mã trường: DAD

Tuyển sinh năm 2021

Công nghệ thông tin

7480201
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A01, D01, A16
Xét ĐTN THPT A00:14.0 A01:14.0 A16:14.0 D01:14.0
120
15,000,000 VNĐ/năm
tuyensinh@donga.edu.vn

33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường, Hải Châu I, quận Hải Châu, Đà Nẵng