Logo

Cao đẳng Lý Tự Trọng

Mã trường: CKP

Tuyển sinh năm 2020

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

6510211
Cao Đẳng
Chính quy
2.5 năm
Việt Nam

14/04/2020 - 30/09/2020

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ
Xét ĐTN THPT Xét Học Bạ
120
11,250,000 VNĐ/năm
tuyensinh@LTTC.edu.vn

com.lam.admission.model.base.school.Address@7d355be