Logo

Trường Cao đẳng FPT Polytechnic

Mã trường: FPT

Tuyển sinh năm 2021

Hướng dẫn du lịch

8
Cao Đẳng
Chính quy
2.5 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

0
29,200,000 VNĐ/năm
caodang@fpt.edu.vn

391A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường, 3, quận 3, Hồ Chí Minh