Logo

Đại học sư phạm kỹ thuật TPHCM

Mã trường: SPK

Tuyển sinh năm 2020

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

7510206D
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A01, D01, D90
Xét ĐTN THPT A00:21.5 A01:21.5 D01:21.5 D90:21.5
100
18,500,000 VNĐ/năm
A00, A01, D01, D90
250,000 - 360,000 VNĐ/tháng
pmo@hcmute.edu.vn

com.lam.admission.model.base.school.Address@486dd552