Logo

Trường Đại học giao thông vận tải TPHCM

Mã trường: GTS

Tuyển sinh năm 2021

Khoa học hàng hải (Công nghệ máy tàu thủy)

7840106105
Đại Học
Công nghệ máy tàu thủy
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A01
Xét Học Bạ A00:18.0 A01:18.0 Xét ĐTN THPT A00:14.0 A01:14.0
60
10,600,000 VNĐ/năm
tuyensinh@ut.edu.vn

Số 2 Đường Võ Oanh, phường, 25, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh