Logo

Trường Đại học Hùng Vương TPHCM

Mã trường: DHV

Tuyển sinh năm 2021

Công nghệ sau thu hoạch

7540104
Đại Học
Kiểm tra giám định chất lượng nông sản thực phẩm ,Bảo quản nông sản thực phẩm ,Chế biến thực phẩm
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, B00, A02, C08
Xét ĐTN THPT A00:22.0 A02:22.0 B00:22.0 C08:22.0
60
25,000,000 VNĐ/năm
tuyensinh@hvuh.edu.vn

736 Nguyễn Trãi, phường, 11, quận 5, Hồ Chí Minh