Logo

Trường Đại học Hùng Vương TPHCM

Mã trường: DHV

Tuyển sinh năm 2021

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

7510103
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A01, A04, A06
Xét ĐTN THPT A00:20.0 A01:20.0 A04:20.0 A06:20.0
75
25,000,000 VNĐ/năm
tuyensinh@hvuh.edu.vn

736 Nguyễn Trãi, phường, 11, quận 5, Hồ Chí Minh