Logo

Trường Đại học Hoa Sen

Mã trường: DTH

Tuyển sinh năm 2021

Thiết kế đồ họa

7210403
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A01, D01, D14, D09
Xét ĐTN THPT A01:15.0 D01:15.0 D09:15.0 D14:15.0
90
66,000,000 VNĐ/năm
A01, D01, D09, D14 15
Hỗ trợ tìm nhà trọ
tuyensinh@hoasen.edu.vn

08 Nguyễn Văn Tráng, phường, Bến Thành, quận 1, Hồ Chí Minh