Logo

Đại học Sài Gòn

Mã trường: SGD

Tuyển sinh năm 2020

Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch)

7220201
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
D01
Xét ĐTN THPT D01:22.66
300
11,700,000 VNĐ/năm
140,000 - 600.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
Tuyensinh@sgu.edu.vn

com.lam.admission.model.base.school.Address@29dcba48