Logo

Trường Đại học Sài Gòn

Mã trường: SGD

Tuyển sinh năm 2021

Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch)

7220201
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét ĐT NLQG
NLĐG, D01

Xét ĐTN THPT: 20 %

D01:774.0

Xét ĐT NLQG: 20 %

NLĐG:24.29
260
14,160,000 VNĐ/năm
140,000 - 600.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
Tuyensinh@sgu.edu.vn

273 An Dương Vương, phường, 3, quận 5, Hồ Chí Minh