Logo

Trường Đại học kinh tế luật

Mã trường: QSK

Tuyển sinh năm 2021

Luật kinh doanh

501
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, D01, A01

Xét ĐTN THPT

A00:26.3 A01:26.3 D01:26.3
70
18,900,000 VNĐ/năm
Tuvantuyensinh@uel.edu.vn

669 Quốc lộ 1, khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh