Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM

Mã trường: DNT

Tuyển sinh năm 2021

Ngôn ngữ Anh

7220201
Đại Học
Chính quy
29,000,000 VNĐ/năm
Xét ĐTN THPT
D01, A01, D14, D15
A01:30.0 D01:30.0 D14:30.0 D15:30.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
500
500.000 đã/tháng
Việt Nam
contact@huflit.edu.vn
155 Sư Vạn Hạnh (ND), Phường 13, Quận 10, Hồ Chí Minh
Môn tiếng anh nhân hệ số 2.
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: