Logo

Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM

Mã trường: DNT

Tuyển sinh năm 2021

Ngôn ngữ Anh

7220201
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
D01, A01, D14, D15

Xét ĐTN THPT

A01:30.0 D01:30.0 D14:30.0 D15:30.0
500
29,000,000 VNĐ/năm
500.000 đã/tháng
contact@huflit.edu.vn

155 Sư Vạn Hạnh (ND), Phường 13, Quận 10, Hồ Chí Minh

Môn tiếng anh nhân hệ số 2.