Logo

Trường Đại học khoa học tự nhiên - ĐHQG TpHCM

Mã trường: QST

Tuyển sinh năm 2021

Máy tính và Công nghệ thông tin

7480201
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A01, D07, D08
Xét ĐTN THPT A00:25.0 A01:25.0 D07:25.0 D08:25.0
500
11,700,000 VNĐ/năm
140,000 - 600.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
tuyensinh@hcmus.edu.vn

227 Nguyễn Văn Cừ, phường, 4, quận 5, Hồ Chí Minh