Logo

Trường Đại học KHXH và nhân văn - ĐHQG TpHCM

Mã trường: QSX

Tuyển sinh năm 2021

Xã hội học

7310301
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Dự kiến 01/04/2021 - 12/04/2021

Cập nhật sau

Xét tuyển thẳng , Xét ĐT NLQG , Xét ĐTN THPT
A00, C00, D01, D14, NLĐG

Xét tuyển thẳng: 15%

Xét ĐT NLQG: 40%

NLĐG:640.0

Xét ĐTN THPT: 45%

A00:24.0 C00:25.0 D01:24.0 D14:24.0
140
9,800,000 VNĐ/năm
120.000 - 500.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
oce@hcmussh.edu.vn

10 - 12 Đinh Tiên Hoàn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh