Logo

Trường Đại học kiến trúc TpHCM

Mã trường: KTS

Tuyển sinh năm 2021

Thiết kế đồ họa

7210403
Đại Học
Chính quy
5 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Thi tuyển
H01, H06
Thi tuyển H01:22.0 H06:22.0
120
10,600,000 VNĐ/năm
Sau@gmail.com

196 Pasteur, phường, 6, quận 3, Hồ Chí Minh