Logo

Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật TPHCM

Mã trường: CDD0213

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị du lịch và lữ hành

6810101
Cao Đẳng
Chính quy
2.5 năm
Việt Nam

Cap nhat sau

Cap nhat sau

Xét Học Bạ

Xét Học Bạ

30
6,450,000 VNĐ/năm
0
tuyensinh@hotech.edu.vn

215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh