Logo

Trường Đại học Văn Hiến TPHCM

Mã trường: DVH

Tuyển sinh năm 2021

Ngôn ngữ Anh

7220201
Đại Học
Tiếng Anh thương mại ,Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh ,Tiếng Anh chuyên ngành biên phiên dịch ,Tiếng Anh chuyên ngành Quốc tế học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A01, D01, D14, D15
Xét Học Bạ A01:18.0 D01:18.0 D14:18.0 D15:18.0 Xét ĐTN THPT A01:15.0 D01:15.0 D14:15.0 D15:15.0
150
30,250,000 VNĐ/năm
info@vhu.edu.vn

665-667-669 Điện Biên Phủ, phường, 1, quận 3, Hồ Chí Minh