Logo

Trường Đại học Văn Hiến TPHCM

Mã trường: DVH

Tuyển sinh năm 2021

Việt Nam học

7310630
Đại Học
Văn hiến Việt Nam
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
C00, D01, D14, D15
Xét Học Bạ C00:18.0 D01:18.0 D14:18.0 D15:18.0 Xét ĐTN THPT C00:17.0 D01:17.0 D14:17.0 D15:17.0
20
30,250,000 VNĐ/năm
info@vhu.edu.vn

665-667-669 Điện Biên Phủ, phường, 1, quận 3, Hồ Chí Minh