Logo

Trường Đại học Văn Hiến TPHCM

Mã trường: DVH

Tuyển sinh năm 2021

Quan hệ công chúng

7320108
Đại Học
ruyền thông - sự kiện ,Quảng cáo
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét Học Bạ
D10, D01, D14, D15
Xét Học Bạ D01:18.0 D10:18.0 D14:18.0 D15:18.0
0
30,250,000 VNĐ/năm
info@vhu.edu.vn

665-667-669 Điện Biên Phủ, phường, 1, quận 3, Hồ Chí Minh