Logo

Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật TPHCM

Mã trường: CDD0213

Tuyển sinh năm 2021

Tài chính – Ngân hàng

6340202
Cao Đẳng
Chính quy
2.5 năm
Việt Nam

Cap nhat sau

Cap nhat sau

Xét Học Bạ
Xét Học Bạ
30
6,450,000 VNĐ/năm
0
tuyensinh@hotech.edu.vn

215 Nguyễn Văn Luông, phường, 11, quận 6, Hồ Chí Minh

30