Logo
Kỹ thuật tàu thủy, hàng không - Đại học Bách Khoa TpHCM (HCMUT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 120 , ký túc xá tháng: 300000

Học phí:

7,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, NLĐG

Điểm chuẩn:

23.0 điểm , NLĐG: 868.0 điểm
Logo
Quản lý công nghiệp - Đại học Bách Khoa TpHCM (HCMUT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 120 , ký túc xá tháng: 300000

Học phí:

7,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07, NLĐG

Điểm chuẩn:

23.75 điểm , NLĐG: 892.0 điểm
Logo
Kiến trúc - Đại học Bách Khoa TpHCM (HCMUT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 65 , ký túc xá tháng: 300000

Học phí:

7,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

NLĐG, V00, V01

Điểm chuẩn:

19.75 điểm , NLĐG: 720.0 điểm
Logo
Tài chính, ngân hàng - Cao đẳng Sài gòn gia định (SGC)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500.000 VNĐ/tháng

Học phí:

7,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Kế toán - Cao đẳng Sài gòn gia định (SGC)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500.000 VNĐ/tháng

Học phí:

7,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Kỹ thuật cơ khí - Đại học Bách Khoa TpHCM (HCMUT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 455 , ký túc xá tháng: 300000

Học phí:

7,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, NLĐG

Điểm chuẩn:

25.5 điểm , NLĐG: 846.0 điểm
Logo
Kỹ thuật vật liệu - Đại học Bách Khoa TpHCM (HCMUT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 220 , ký túc xá tháng: 300000

Học phí:

7,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, NLĐG

Điểm chuẩn:

19.75 điểm , NLĐG: 720.0 điểm
Logo
Kỹ thuật Máy tính - Đại học Bách Khoa TpHCM (HCMUT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 100 , ký túc xá tháng: 300000

Học phí:

7,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, NLĐG

Điểm chuẩn:

25.0 điểm , NLĐG: 928.0 điểm
Logo
Kỹ thuật nhiệt (nhiệt lạnh) - Đại học Bách Khoa TpHCM (HCMUT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 80 , ký túc xá tháng: 300000

Học phí:

7,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, NLĐG

Điểm chuẩn:

22.0 điểm , NLĐG: 794.0 điểm
Logo
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ - Đại học Bách Khoa TpHCM (HCMUT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 300000

Học phí:

7,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, NLĐG

Điểm chuẩn:

19.5 điểm , NLĐG: 720.0 điểm