Logo
Chăm sóc sắc đẹp - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập, miễn 100% học phí học sinh tốt nghiệp THCS, không học văn hóa 7 môn chỉ liên thông tối đa lên cao đẳng

Học phí:

6,700,000 VNĐ/năm
Logo
Thiết kế thời trang - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 25 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập, miễn 100% học phí học sinh tốt nghiệp THCS, không học văn hóa 7 môn chỉ liên thông tối đa lên cao đẳng

Học phí:

6,700,000 VNĐ/năm
Logo
Kỹ thuật môi trường - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 20 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập, miễn 100% học phí học sinh tốt nghiệp THCS, không học văn hóa 7 môn chỉ liên thông tối đa lên cao đẳng

Học phí:

6,700,000 VNĐ/năm
Logo
Kỹ thuật chế biến món ăn - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 80 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập, miễn 100% học phí học sinh tốt nghiệp THCS, không học văn hóa 7 môn chỉ liên thông tối đa lên cao đẳng

Học phí:

6,700,000 VNĐ/năm
Logo
May thời trang - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 20 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập, miễn 100% học phí học sinh tốt nghiệp THCS, không học văn hóa 7 môn chỉ liên thông tối đa lên cao đẳng

Học phí:

6,700,000 VNĐ/năm
Logo
Cơ khí chế tạo máy - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập, miễn 100% học phí học sinh tốt nghiệp THCS, không học văn 7 môn chỉ liên thông tối đa lên cao đẳng

Học phí:

6,700,000 VNĐ/năm
Logo
Công tác xã hội - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 20 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập, miễn 100% học phí học sinh tốt nghiệp THCS, không học văn hóa 7 môn chỉ liên thông tối đa lên cao đẳng

Học phí:

6,700,000 VNĐ/năm
Logo
Kỹ thuật xây dựng - Đại học Bách Khoa TpHCM (HCMUT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 600 , ký túc xá tháng: 300000

Học phí:

7,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

A00, A01, NLĐG

Điểm chuẩn:

21.22 - 21.25 điểm , NLĐG: 738.0 điểm
Logo
Vật lý kỹ thuật - Đại học Bách Khoa TpHCM (HCMUT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 120 , ký túc xá tháng: 300000

Học phí:

7,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, NLĐG

Điểm chuẩn:

21.5 điểm , NLĐG: 804.0 điểm
Logo
Du lịch ( HD du lịch, quản trị NH-KS) - Cao đẳng Sài gòn gia định (SGC)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500.000 VNĐ/tháng

Học phí:

7,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ