Logo
Kỹ thuật ô tô - Trường Đại học Nha Trang (NTU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 180 , ký túc xá tháng:

Học phí:

13,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ 12, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

A00, A01, C01, D07, NLĐG

Điểm chuẩn:

16.5 - 18.3 điểm , NLĐG: 600.0 điểm
Logo
Công nghệ thực phẩm - Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định (SGC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500.000 VNĐ/tháng

Học phí:

18,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ 12
Logo
Văn học - Trường Đại học Văn Hiến TPHCM (VHU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:

Học phí:

30,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ 12

Tổ hợp môn:

C00, D01, D14, D15

Điểm chuẩn:

15.0 - 18.0 điểm
Logo
Đông Nam Á học - Trường Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ 12

Tổ hợp môn:

A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83

Điểm chuẩn:

18.2 - 20.0 điểm
Logo
Thiết kế đồ họa - Trường Cao đẳng Viễn Đông (CDVD)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

18,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ 12, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

10.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 450.0 điểm
Logo
Thiết kế đồ họa - Trường Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam (MYTHUAT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

9,540,000 VNĐ/năm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học sư phạm TpHCM (HCMUP)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01

Điểm chuẩn:

18.0 điểm
Logo
Tiếng hàn - Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (CSG)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

14,100,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ 12
Logo
Điều Dưỡng - Trường Cao đẳng Viễn Đông (CDVD)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

21,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ 12, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

A00, A01, B01, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

10.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 450.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử - Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật TPHCM (HOTECH)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng: 0 , Trường công lập 30

Học phí:

7,650,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ 12