Logo
Công nghệ thông tin - Đại học Công Nghệ TpHCM (HUTECH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 400 , ký túc xá tháng: 500000

Học phí:

30,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển, Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C01, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

18.0 - 20.0 điểm , NLĐG: 700.0 điểm
Logo
Kinh doanh quốc tế - Đại học Công Nghệ TpHCM (HUTECH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 300 , ký túc xá tháng: 500000

Học phí:

30,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ, Xét ĐT NLQG, Thi tuyển

Tổ hợp môn:

A00, A01, C00, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

18.0 - 21.0 điểm , NLĐG: 690.0 điểm
Logo
Marketing - Đại học Công Nghệ TpHCM (HUTECH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 200 , ký túc xá tháng: 500000

Học phí:

30,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ, Xét ĐT NLQG, Thi tuyển

Tổ hợp môn:

A00, A01, C00, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

18.0 - 20.0 điểm , NLĐG: 675.0 điểm
Logo
Thiết kế đồ họa - Đại học Công Nghệ TpHCM (HUTECH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500000

Học phí:

30,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển, Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

NLĐG

Điểm chuẩn:

, NLĐG: 650.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ hàn quốc - Đại học Công Nghệ TpHCM (HUTECH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 200 , ký túc xá tháng: 500000

Học phí:

30,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển, Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A01, C00, D01, D15, NLĐG

Điểm chuẩn:

17.0 - 20.0 điểm , NLĐG: 675.0 điểm
Logo
Luật - Đại học Công Nghệ TpHCM (HUTECH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 200 , ký túc xá tháng: 500000

Học phí:

30,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Thi tuyển, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) - Đại học công nghệ Thông tin - ĐHQG TpHCM (UIT)

Đại Học, Chất Lượng Cao , Việt Nam , chi tiêu 120 , ký túc xá tháng: 250.000; 350.000; 450.000; 550.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng , Trường công lập

Học phí:

30,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT, Tuyển thẳng

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

23.2 điểm , NLĐG: 890.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành - Đại học Công Nghệ TpHCM (HUTECH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 150 , ký túc xá tháng: 500000

Học phí:

30,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ, Xét ĐT NLQG, Thi tuyển

Tổ hợp môn:

A00, A01, C00, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

18.0 - 20.0 điểm , NLĐG: 680.0 điểm
Logo
Kế toán - Đại học Công Nghệ TpHCM (HUTECH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 150 , ký túc xá tháng: 500000

Học phí:

30,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển, Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C01, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

16.0 - 19.0 điểm , NLĐG: 650.0 điểm
Logo
An toàn thông tin - Đại học Công Nghệ TpHCM (HUTECH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500000

Học phí:

30,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển, Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C01, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

16.0 - 19.0 điểm , NLĐG: 650.0 điểm