Logo
Dịch vụ pháp lý - Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (CSG)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

14,100,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ 12
Logo
Luật - dịch vụ pháp lý - Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định (SGC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500.000 VNĐ/tháng

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ 12
Logo
Ngôn ngữ Anh - Trường Đại học Hùng Vương TPHCM (HVUH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:

Học phí:

25,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

D01, D14, D15, D66

Điểm chuẩn:

14.0 điểm
Logo
Tài chính ngân hàng - Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (CSG)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

14,100,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ 12
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Đồng Nai (DNU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:

Học phí:

7,650,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01

Điểm chuẩn:

16.0 điểm
Logo
Tâm lý học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (hnue)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm
Logo
Âm nhạc học - Nhạc viện TPHCM (HCMCONS)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 5 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

N00

Điểm chuẩn:

19.0 điểm
Logo
Kỹ thuật phần mềm - Trường Đại học Duy Tân (DUYTAN)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 500 , ký túc xá tháng:

Học phí:

17,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A16, C01, D01

Điểm chuẩn:

14.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 230 , ký túc xá tháng: 250,000 - 600,000 VNĐ/tháng , Thang điểm 40, có một môn nhân hệ số 2

Học phí:

18,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ 12, Tuyển thẳng

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01

Điểm chuẩn:

32.5 - 36.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử - Trường Đại học nông lâm TpHCM (HCMUAF)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng: 150,000 - 300,000 VNĐ/tháng

Học phí:

12,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D07

Điểm chuẩn:

19.0 điểm