Logo
Quản lý xây dựng - Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 100 , ký túc xá tháng:

Học phí:

22,000,000 VNĐ/năm
Logo
Khoa học máy tính - Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 120 , ký túc xá tháng:

Học phí:

22,000,000 VNĐ/năm
Logo
Kỹ thuật phục hình răng (Răng, hàm, mặt) - Cao đẳng Sài gòn gia định (SGC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500.000 VNĐ/tháng

Học phí:

22,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng - Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 170 , ký túc xá tháng:

Học phí:

22,000,000 VNĐ/năm
Logo
Hệ thống thông tin quản lý - Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 110 , ký túc xá tháng:

Học phí:

22,000,000 VNĐ/năm
Logo
Công nghệ sinh học - Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 120 , ký túc xá tháng:

Học phí:

22,000,000 VNĐ/năm
Logo
Khúc xạ nhãn khoa - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (PNT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: , Dành Thí sinh không có hộ khẩu TPHCM

Học phí:

23,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

21.75 điểm
Logo
Dược học - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (PNT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: , Dành Thí sinh không có hộ khẩu TPHCM

Học phí:

23,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

23.55 điểm
Logo
Y tế công cộng - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (PNT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: , Dành Thí sinh không có hộ khẩu TPHCM

Học phí:

23,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

18.05 điểm
Logo
Y khoa - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (PNT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: , Dành Thí sinh không có hộ khẩu TPHCM

Học phí:

23,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

24.65 điểm