Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Cao đẳng Bách Việt TpHCM (BachViet)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

18,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Hệ thống thông tin quản lý - Trường Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 110 , ký túc xá tháng:

Học phí:

22,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07

Điểm chuẩn:

18.9 - 21.5 điểm
Logo
Ngành Quản lý xây dựng - Trường Đại học giao Thông vận tải CS2 (UTC2)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 45 , ký túc xá tháng: 110,000 - 200,000 VNĐ/tháng

Học phí:

8,300,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07

Điểm chuẩn:

16.2 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng (UTE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:

Học phí:

11,700,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D90

Điểm chuẩn:

20.55 điểm
Logo
Kinh tế vận tải - Trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 180 , ký túc xá tháng:

Học phí:

7,072,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07

Điểm chuẩn:

15.65 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Văn Hiến TPHCM (VHU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 250 , ký túc xá tháng:

Học phí:

30,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, C00, C04, D01

Điểm chuẩn:

15.0 - 18.0 điểm
Logo
Quản Trị Nguồn Nhân Lực - Trường Cao đẳng quốc tế PSB (PSB)

Cao Đẳng, Chính quy , Singapore , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: , Điều kiện tiếng anh IEL5.0/TOEFL 500

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT
Logo
Kế toán - Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM (HUFLIT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng: 500.000 đã/tháng

Học phí:

29,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A01, D01, D07, D11

Điểm chuẩn:

15.0 điểm
Logo
Du lịch ( HD du lịch, quản trị NH-KS) - Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định (SGC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500.000 VNĐ/tháng

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Cao đẳng công nghệ Sài Gòn (saigoncollege)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: Không có

Học phí:

8,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ