Logo
Quan hệ công chúng - Cao đẳng Việt Mỹ (VPC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500,000 VNĐ/tháng

Học phí:

19,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Lập trình máy tính - Hệ thống nhúng và Iot - Cao đẳng Việt Mỹ (VPC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 500,000 VNĐ/tháng

Học phí:

19,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Thiết kế thời trang - Cao đẳng Việt Mỹ (VPC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500,000 VNĐ/tháng

Học phí:

20,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Quản trị kinh doanh - Đại học Gia định (Giadinh)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 400 , ký túc xá tháng: 0

Học phí:

20,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A09, C04, D01

Điểm chuẩn:

14.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ anh - Đại học Gia định (Giadinh)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 150 , ký túc xá tháng: 0

Học phí:

20,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

D01, D14, D15

Điểm chuẩn:

14.5 điểm
Logo
Kỹ thuật phần mềm - Đại học Gia định (Giadinh)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 300 , ký túc xá tháng: 0

Học phí:

20,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C14, D01

Điểm chuẩn:

14.5 điểm
Logo
Kế toán - Đại học Gia định (Giadinh)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 200 , ký túc xá tháng: 0

Học phí:

20,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A09, C04, D01

Điểm chuẩn:

14.4 - 14.5 điểm
Logo
Phiên dịch tiếng anh thương mại - Cao đẳng Việt Mỹ (VPC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500,000 VNĐ/tháng

Học phí:

20,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Phiên dịch tiếng nhật kinh tế thương mại - Cao đẳng Việt Mỹ (VPC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500,000 VNĐ/tháng

Học phí:

20,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Dược sỹ - Cao đẳng Việt Mỹ (VPC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 90 , ký túc xá tháng: 500,000 VNĐ/tháng

Học phí:

20,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ