Logo
Khoa học Môi trường - Trường Đại học khoa học tự nhiên - ĐHQG TpHCM (HCMUS)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng: 140,000 - 600.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng

Học phí:

11,700,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG, Tuyển thẳng

Tổ hợp môn:

A00, B00, D07, D08, NLĐG

Điểm chuẩn:

17.0 điểm , NLĐG: 601.0 điểm
Logo
Vận hành, sữa chữa thiết bị lạnh - Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng (LTT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 75 , ký túc xá tháng:

Học phí:

11,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ
Logo
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Trường Cao đẳng FPT Polytechnic (FPT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

29,200,000 VNĐ/năm
Logo
Ngôn ngữ Tây Ban Nha - Trường Đại học KHXH và nhân văn - ĐHQG TpHCM (HCMUSSH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 120.000 - 500.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng , Ngoại ngữ hệ số 2.

Học phí:

9,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

D01, D03, D05, NLĐG

Điểm chuẩn:

22.5 điểm , NLĐG: 660.0 điểm
Logo
Sinh học - Trường Đại học khoa học tự nhiên - ĐHQG TpHCM (HCMUS)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 300 , ký túc xá tháng: 140,000 - 600.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng

Học phí:

11,700,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG, Tuyển thẳng

Tổ hợp môn:

B00, D08, D90, NLĐG

Điểm chuẩn:

18.0 điểm , NLĐG: 608.0 điểm
Logo
Kỹ thuật phần mềm - Trường Đại học Sài Gòn (SGU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 55 , ký túc xá tháng: 140,000 - 600.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng

Học phí:

14,160,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

A00, A01, NLĐG

Điểm chuẩn:

23.75 - 770.0 điểm , NLĐG: 23.75 điểm
Logo
Kỹ thuật điều khiển điện dân dụng và công nghiệp (Điện công nghiệp) - Trường Cao đẳng giao thông vận tải trung ương III (CVCT3)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 70 , ký túc xá tháng: 150,000 VNĐ/tháng

Học phí:

9,400,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ
Logo
Diễn viên kịch, điện ảnh, truyền hình - Trường Đại học Văn Lang (VANLANG)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 300,000 VNĐ/tháng

Học phí:

39,975,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT
Logo
Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ - Trường Cao đẳng giao thông vận tải trung ương III (CVCT3)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 70 , ký túc xá tháng: 150,000 VNĐ/tháng

Học phí:

7,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ
Logo
Quản trị mạng máy tính - Trường Cao đẳng giao thông vận tải trung ương III (CVCT3)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng: 150,000 VNĐ/tháng

Học phí:

9,400,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT