Logo
Kế toán - Cao đẳng kinh tế TPHCM (HCE)

Cao Đẳng, Chất Lượng Cao , Việt Nam , chi tiêu 100 , ký túc xá tháng: 0 , Trường công lập

Học phí:

14,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Hướng dẫn du lịch - Cao đẳng kinh tế TPHCM (HCE)

Cao Đẳng, Chất Lượng Cao , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 0

Học phí:

14,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, C00, D01

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Thú y, chăn nuôi - Cao đẳng Sài gòn gia định (SGC)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 200 , ký túc xá tháng: 500.000 VNĐ/tháng

Học phí:

14,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Quản trị nhà hàng - khách sạn - Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (CSG)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

14,100,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Kế toán kiểm toán - Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (CSG)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

14,100,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Tiếng nhật - Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (CSG)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

14,100,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Tiếng trung - Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (CSG)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

14,100,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Kế toán - Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (CSG)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

14,100,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Thương mại điện tử - Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (CSG)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

14,100,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Quản trị kinh doanh - Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (CSG)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

14,100,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT