Logo
Bảo hộ lao động - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 25 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập

Học phí:

13,980,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Cơ khí chế tạo máy - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 70 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập, giảm 70% học phí theo học phí quy định cho sinh viên học ngành này

Học phí:

13,980,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 100 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập, giảm 70% học phí theo học phí quy định cho sinh viên học ngành này

Học phí:

13,980,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Chăm sóc sắc đẹp - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 100 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập

Học phí:

13,980,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Công nghệ hàn - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 40 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập, giảm 70% học phí theo học phí quy định cho sinh viên học ngành Hàn

Học phí:

13,980,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Thiết kế thời trang - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 30 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập

Học phí:

13,980,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Dược - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 150 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập

Học phí:

13,980,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Quản trị nhà hàng - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 40 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập

Học phí:

13,980,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Điện công nghiệp - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 100 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập

Học phí:

13,980,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Logistics - Cao đẳng kinh tế TPHCM (HCE)

Cao Đẳng, Chất Lượng Cao , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 0 , Trường công lập

Học phí:

14,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01

Điểm chuẩn:

0.0 điểm