Logo
Kỹ thuật dược - Cao đẳng công nghệ Sài Gòn (saigoncollege)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 200 , ký túc xá tháng: Không có

Học phí:

13,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Điện lạnh - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 80 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập

Học phí:

13,980,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Điện tử công nghiệp - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 70 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập

Học phí:

13,980,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Kỹ thuật chế biến món ăn - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 100 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập

Học phí:

13,980,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Cơ điện tử - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập

Học phí:

13,980,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Công nghệ ô tô - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 260 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập

Học phí:

13,980,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
May thời trang - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 25 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập

Học phí:

13,980,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Kỹ thuật lắp đặt và điều khiển trong công nghiệp - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập

Học phí:

13,980,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Kỹ thuật môi trường - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 25 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập, giảm 70% học phí theo học phí quy định cho sinh viên học ngành môi trường

Học phí:

13,980,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 25 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập, giảm 70% học phí theo quy định cho sinh viên học ngành môi trường

Học phí:

13,980,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ