Logo
Điều dưỡng - Đại học Y Dược TpHCM (UMP)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 166 , ký túc xá tháng: 300.000 đ/tháng

Học phí:

13,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

21.5 điểm
Logo
Y khoa (có CC Tiếng Anh) - Đại học Y Dược TpHCM (UMP)

Đại Học, CL Cao Tiếng Anh , Việt Nam , chi tiêu 100 , ký túc xá tháng: 300.000 đ/tháng , Xét thêm chứng chỉ tiếng anh quốc tế TOEFL iBT, IELTS

Học phí:

13,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

24.7 điểm
Logo
Y học cổ truyền - Đại học Y Dược TpHCM (UMP)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 180 , ký túc xá tháng: 300.000 đ/tháng

Học phí:

13,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

22.4 điểm
Logo
Hộ sinh - Cao đẳng công nghệ Sài Gòn (saigoncollege)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: Không có

Học phí:

13,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Kỹ thuật hình ảnh y học - Đại học Y Dược TpHCM (UMP)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 76 , ký túc xá tháng: 300.000 đ/tháng

Học phí:

13,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

22.0 điểm
Logo
Dinh dưỡng - Đại học Y Dược TpHCM (UMP)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 62 , ký túc xá tháng: 300.000 đ/tháng

Học phí:

13,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

21.7 điểm
Logo
Răng - Hàm - Mặt - Đại học Y Dược TpHCM (UMP)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 114 , ký túc xá tháng: 300.000 đ/tháng

Học phí:

13,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

26.1 điểm
Logo
Y tế công cộng - Đại học Y Dược TpHCM (UMP)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 85 , ký túc xá tháng: 300.000 đ/tháng

Học phí:

13,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

18.5 điểm
Logo
Dược - Cao đẳng công nghệ Sài Gòn (saigoncollege)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 200 , ký túc xá tháng: Không có

Học phí:

13,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Điều dưỡng - Cao đẳng công nghệ Sài Gòn (saigoncollege)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 100 , ký túc xá tháng: Không có

Học phí:

13,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ