Logo
Logistic (Quản trị chuỗi cung ứng) - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập

Học phí:

12,985,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập

Học phí:

12,985,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh - Đại học Y Dược TpHCM (UMP)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 114 , ký túc xá tháng: 300.000 đ/tháng

Học phí:

13,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

20.0 điểm
Logo
Kỹ thuật xét nghiệm y học - Đại học Y Dược TpHCM (UMP)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 142 , ký túc xá tháng: 300.000 đ/tháng

Học phí:

13,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

23.0 điểm
Logo
Kỹ thuật phục hình răng - Đại học Y Dược TpHCM (UMP)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 38 , ký túc xá tháng: 300.000 đ/tháng

Học phí:

13,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

22.55 điểm
Logo
Dược học - Đại học Y Dược TpHCM (UMP)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 350 , ký túc xá tháng: 300.000 đ/tháng

Học phí:

13,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

23.85 điểm
Logo
Dược học (có CC Tiếng Anh) - Đại học Y Dược TpHCM (UMP)

Đại Học, CL Cao Tiếng Anh , Việt Nam , chi tiêu 125 , ký túc xá tháng: 300.000 đ/tháng , Xét thêm chứng chỉ tiếng anh quốc tế TOEFL iBT, IELTS

Học phí:

13,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

21.85 điểm
Logo
Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức - Đại học Y Dược TpHCM (UMP)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 114 , ký túc xá tháng: 300.000 đ/tháng

Học phí:

13,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

21.25 điểm
Logo
Kỹ thuật phục hồi chức năng - Đại học Y Dược TpHCM (UMP)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 76 , ký túc xá tháng: 300.000 đ/tháng

Học phí:

13,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

21.1 điểm
Logo
Y học dự phòng - Đại học Y Dược TpHCM (UMP)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 114 , ký túc xá tháng: 300.000 đ/tháng

Học phí:

13,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

20.5 điểm