Logo
Điều dưỡng - Cao đẳng Sài gòn gia định (SGC)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500.000 VNĐ/tháng

Học phí:

12,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử - Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Vạn Xuân (VXC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 0

Học phí:

12,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, C01, D01

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Chăm sóc sắc đẹp - Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Vạn Xuân (VXC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 0

Học phí:

12,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, C00, D01

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Giáo dục mầm non - Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (CSG)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

12,900,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Giáo dục tiểu học - Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (CSG)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

12,900,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 25 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập

Học phí:

12,985,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Công tác xã hội - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 30 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập

Học phí:

12,985,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Công nghệ thông tin - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 25 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập

Học phí:

12,985,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Thiết kế đồ họa - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 80 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập

Học phí:

12,985,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Cao đẳng kỹ nghệ II (HVCT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 40 , ký túc xá tháng: 250000 VNĐ/tháng , Trường công lập

Học phí:

12,985,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ