Logo
Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng - Cao đẳng Sài gòn gia định (SGC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500.000 VNĐ/tháng

Học phí:

12,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Điện dân dụng - Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Vạn Xuân (VXC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 0

Học phí:

12,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, C01, D01

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Điều dưỡng - Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Vạn Xuân (VXC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 0

Học phí:

12,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, C00, D01

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Y học cổ truyền - Cao đẳng Sài gòn gia định (SGC)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500.000 VNĐ/tháng

Học phí:

12,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Quản trị nhà hàng khách sạn - Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Vạn Xuân (VXC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 0

Học phí:

12,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, C00, D01

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Vạn Xuân (VXC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 0

Học phí:

12,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, C01, D01

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Vạn Xuân (VXC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 0

Học phí:

12,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, C01, D01

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Kế toán - Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Vạn Xuân (VXC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 0

Học phí:

12,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, C01, D01

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Thiết kế đồ họa - Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Vạn Xuân (VXC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 0 , ct: 50

Học phí:

12,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, C01, D01

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Nuôi trồng thủy sản - Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Vạn Xuân (VXC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 0

Học phí:

12,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, C00, D01

Điểm chuẩn:

0.0 điểm