Logo
Quản trị khách sạn - Cao đẳng công thương TpHCM (HITU)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 300000

Học phí:

11,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, B00, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

13.0 - 16.5 điểm , NLĐG: 500.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Cao đẳng công thương TpHCM (HITU)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 300000

Học phí:

11,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, B00, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

10.0 - 15.0 điểm , NLĐG: 450.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Cao đẳng công thương TpHCM (HITU)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 300000

Học phí:

11,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, B00, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

12.0 - 16.0 điểm , NLĐG: 500.0 điểm
Logo
Công nghệ giấy và bột giấy - Cao đẳng công thương TpHCM (HITU)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 300000

Học phí:

11,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, B00, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

10.0 - 15.0 điểm , NLĐG: 450.0 điểm
Logo
Kế toán - Cao đẳng công thương TpHCM (HITU)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 300000

Học phí:

11,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, B00, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

0.0 - 16.0 điểm , NLĐG: 500.0 điểm
Logo
Diễn viên kịch, điện ảnh truyền hình - Đại học sân khấu điện ảnh TpHCM (SKDAHCM)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 80 , ký túc xá tháng: , - Kiểm tra tiếng nói trên hình thức đọc thơ hoặc đọc 1 đoạn văn. - Kiểm tra thẩm âm: hát 1 bài hát hoặc 1 đoạn bài hát. - Sơ tuyển: Kiểm tra năng khiếu diễn xuất: thí sinh diễn một tiểu phẩm đã chuẩn bị, có 1-2 nhân vật, trong đó thí sinh dự thi phải diễn chính. Thời gian tiểu phẩm không quá 5 phút. - Phân tích tác phẩm nghệ thuật: xem phim và viết bài phân tích. - Thi Năng khiếu: tiểu phâm tự chọn và tình huống của Ban giám khảo. - Ngữ Văn: Xét học bạ 12

Học phí:

11,700,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

S00

Điểm chuẩn:

27.0 điểm
Logo
Đạo diễn sân khấu - Đại học sân khấu điện ảnh TpHCM (SKDAHCM)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 30 , ký túc xá tháng: , - Sơ tuyển: Vấn đáp về kiến thức chung ( liên quan đến các kiến thức về văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, kinh tế, chính trị, xã hội …) - Phân tích tác phẩm nghệ thuật: xem đĩa phim và viết bài phân tích - Thí sinh trình bày 01 tiểu phẩm theo chủ đề, tình huống, đạo cụ do BGK quy định (thời gian không quá 08 phút/tiểu phẩm), tối đa 03 nhân vật. Thí sinh có thể tham gia 01 vai diễn hoặc có thể không tham gia diễn. Trả lời các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực sân khấu. - Ngữ văn: xét học bạ 12

Học phí:

11,700,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

S00

Điểm chuẩn:

26.0 điểm
Logo
Quay phim - Đại học sân khấu điện ảnh TpHCM (SKDAHCM)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 30 , ký túc xá tháng: , - Phân tích tác phẩm nghệ thuật: xem phim và viết bài phân tích. - Thí sinh vấn đáp về kiến thức tạo hình (phân tích tranh và ảnh), Thí sinh chụp ảnh tại chỗ. - Ngữ văn: xét học bạ 12

Học phí:

11,700,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

S00

Điểm chuẩn:

25.0 điểm
Logo
Đạo diễn điện ảnh truyền hình - Đại học sân khấu điện ảnh TpHCM (SKDAHCM)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 65 , ký túc xá tháng: , - Sơ tuyển: - Vấn đáp về kiến thức chung ( liên quan đến các kiến thức về văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, kinh tế, chính trị, xã hội …), Vấn đáp về kiến thức chuyên ngành - Phân tích tác phẩm nghệ thuật: xem phim và viết bài phân tích. - Năng khiếu: Xem và dựng ảnh liên hoàn theo 1 chủ đề dựa vào ảnh do BGK cung cấp. Trả lời các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực điện ảnh, truyền hình. - Ngữ văn xét học bạ lớp 12

Học phí:

11,700,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

S00

Điểm chuẩn:

23.0 điểm
Logo
Kỹ thuật hình ảnh y học (TPHCM) - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (PNT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 20 , ký túc xá tháng: , Thí sinh phải có hộ khẩu TPHCM

Học phí:

11,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

22.75 điểm