Logo
Thiết kế thời trang - Đại học kiến trúc TpHCM (UAH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 40 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển

Tổ hợp môn:

H01, H06

Điểm chuẩn:

21.5 điểm
Logo
Kiến trúc - Đại học kiến trúc TpHCM (UAH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 210 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển

Tổ hợp môn:

V00, V01

Điểm chuẩn:

22.85 điểm
Logo
Kỹ thuật dệt - Đại học Bách Khoa TpHCM (HCMUT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 90 , ký túc xá tháng: 300000

Học phí:

10,650,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

A00, A01, NLĐG

Điểm chuẩn:

21.0 điểm , NLĐG: 787.0 điểm
Logo
Kỹ thuật địa chất - Đại học Bách Khoa TpHCM (HCMUT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 130 , ký túc xá tháng: 300000

Học phí:

10,650,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

A00, A01, NLĐG

Điểm chuẩn:

21.0 điểm , NLĐG: 760.0 điểm
Logo
Khoa học Máy tính - Đại học Bách Khoa TpHCM (HCMUT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 280 , ký túc xá tháng: 300000

Học phí:

10,650,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

A00, A01, NLĐG

Điểm chuẩn:

25.75 điểm , NLĐG: 977.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng - Đại học Bách Khoa TpHCM (HCMUT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 300000

Học phí:

10,650,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

A00, A01, NLĐG

Điểm chuẩn:

19.5 điểm , NLĐG: 738.0 điểm
Logo
Kỹ thuật ô tô - Đại học Bách Khoa TpHCM (HCMUT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 90 , ký túc xá tháng: 300000

Học phí:

10,650,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

A00, A01, NLĐG

Điểm chuẩn:

25.0 điểm , NLĐG: 887.0 điểm
Logo
Bảo dưỡng công nghiệp - Đại học Bách Khoa TpHCM (HCMUT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 165 , ký túc xá tháng: 300000

Học phí:

10,650,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

A00, A01, NLĐG

Điểm chuẩn:

19.0 điểm , NLĐG: 690.0 điểm
Logo
Kỹ thuật vật liệu - Đại học Bách Khoa TpHCM (HCMUT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 220 , ký túc xá tháng: 300000

Học phí:

10,650,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

A00, A01, D07, NLĐG

Điểm chuẩn:

19.75 điểm , NLĐG: 720.0 điểm
Logo
Kỹ thuật hóa học - Đại học Bách Khoa TpHCM (HCMUT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 420 , ký túc xá tháng: 300000

Học phí:

10,650,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

A00, B00, D07, NLĐG

Điểm chuẩn:

23.75 điểm , NLĐG: 919.0 điểm