Logo
Quản lý xây dựng - Đại học kiến trúc TpHCM (UAH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 75 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01

Điểm chuẩn:

18.8 điểm
Logo
Thiết kế đồ họa - Đại học kiến trúc TpHCM (UAH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 120 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển

Tổ hợp môn:

H01, H06

Điểm chuẩn:

22.0 điểm
Logo
Kỹ thuật xây dựng (học tại cơ sở Đà Lạt) - Đại học kiến trúc TpHCM (UAH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm
Logo
Kiến trúc (học tại cơ sở Đà Lạt) - Đại học kiến trúc TpHCM (UAH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm
Logo
Thiết kế nội thất - Đại học kiến trúc TpHCM (UAH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 75 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm
Logo
Thiết kế công nghiệp - Đại học kiến trúc TpHCM (UAH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 75 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển

Tổ hợp môn:

H01, H02

Điểm chuẩn:

21.35 điểm
Logo
Kiến trúc cảnh quan - Đại học kiến trúc TpHCM (UAH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 75 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển

Tổ hợp môn:

V00, V01

Điểm chuẩn:

212.0 điểm
Logo
Kiến trúc (học tại cơ Cần Thơ) - Đại học kiến trúc TpHCM (UAH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm
Logo
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng - Đại học kiến trúc TpHCM (UAH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 100 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01

Điểm chuẩn:

16.0 điểm
Logo
Quy hoạch vùng và đô thị - Đại học kiến trúc TpHCM (UAH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 70 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển

Tổ hợp môn:

V00, V01

Điểm chuẩn:

20.8 điểm