Logo
Bảo vệ thực vật - Cao đẳng công nghệ Sài Gòn (saigoncollege)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: Không có

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Kỹ thuật xây dựng - Cao đẳng Sài gòn gia định (SGC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500.000 VNĐ/tháng

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Y sỹ y học cổ truyền - Trung Cấp Hồng Hà (HongHa)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

10,200,000 VNĐ/năm
Logo
Điều dưỡng - Trung Cấp Hồng Hà (HongHa)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

10,200,000 VNĐ/năm
Logo
Dược - Trung Cấp Hồng Hà (HongHa)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

10,200,000 VNĐ/năm
Logo
Y sỹ - Trung Cấp Hồng Hà (HongHa)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

10,200,000 VNĐ/năm
Logo
Kỹ thuật xây dựng (học tại cơ sở Cần Thơ) - Đại học kiến trúc TpHCM (UAH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 75 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01

Điểm chuẩn:

19.7 điểm
Logo
Kỹ thuật xây dựng - Đại học kiến trúc TpHCM (UAH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 315 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01

Điểm chuẩn:

197.0 điểm
Logo
Mỹ thuật đô thị - Đại học kiến trúc TpHCM (UAH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển

Tổ hợp môn:

V00, V01

Điểm chuẩn:

21.0 điểm
Logo
Thiết kế nội thất (học tại cơ sở Cần Thơ) - Đại học kiến trúc TpHCM (UAH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 40 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm