Logo
Công nghệ kỹ thuật Ô tô - Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (HOTECH)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 150 , ký túc xá tháng: 0 , Trường công lập 150

Học phí:

7,650,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử - Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (HOTECH)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 70 , ký túc xá tháng: 0 , Trường công lập 70

Học phí:

7,650,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông - Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (HOTECH)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 30 , ký túc xá tháng: 0 , Trường công lập

Học phí:

7,650,000 VNĐ/năm
Logo
Quản trị doanh nghiệp - Cao đẳng công nghệ Sài Gòn (saigoncollege)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: Không có

Học phí:

8,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Công nghệ thông tin - Cao đẳng công nghệ Sài Gòn (saigoncollege)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: Không có

Học phí:

8,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng công nghệ Sài Gòn (saigoncollege)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: Không có

Học phí:

8,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Văn thư hành chính - Cao đẳng công nghệ Sài Gòn (saigoncollege)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: Không có

Học phí:

8,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Công tác xã hội - Cao đẳng công nghệ Sài Gòn (saigoncollege)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: Không có

Học phí:

8,000,000 VNĐ/năm
Logo
Kỹ thuật sữa chữa, lắp ráp máy tính - Cao đẳng kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ (NTT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 150000 VNĐ/tháng , Trường công lập

Học phí:

8,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Điện công nghiệp - Cao đẳng kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ (NTT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 150000 VNĐ/tháng , Trường công lập

Học phí:

8,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ