Logo
Tâm lý học - Trường Đại học lao động xã hội (cơ sở TPHCM) (LDXH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 90,000 - 120,000 VNĐ/tháng

Học phí:

8,160,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00

Điểm chuẩn:

16.0 điểm
Logo
Tâm lý học - Trường Đại học sư phạm TpHCM (HCMUP)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00, C00, D01

Điểm chuẩn:

22.0 điểm
Logo
Tâm lý học giáo dục - Trường Đại học sư phạm TpHCM (HCMUP)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, C00, D01

Điểm chuẩn:

19.0 điểm
Logo
Tâm lý học - Trường Đại học Hoa Sen (HSU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

60,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A01, D01, D08, D09

Điểm chuẩn:

15.0 điểm
Logo
Tâm lý học - Trường Đại học Đông Á (Donga)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 180 , ký túc xá tháng:

Học phí:

13,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A15, C00, C15, C16, D01

Điểm chuẩn:

14.0 - 18.0 điểm
Logo
Tâm lý học - Trường Đại học Văn Hiến TPHCM (VHU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:

Học phí:

30,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, B00, C00, D01

Điểm chuẩn:

15.0 - 18.0 điểm
Logo
Tâm lý học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (hnue)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm
Logo
Tâm lý học giáo dục - Trường Đại học Quy nhơn (QNU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,900,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, C00, C19, D01

Điểm chuẩn:

14.0 - 18.0 điểm
Logo
Tâm lý học - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (UED)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 90 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00, C00, D01

Điểm chuẩn:

15.0 điểm
Logo
Tâm lý học - Trường Đại học Lao động - Xã hội (Trụ sở chính) (ulsa)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:

Học phí:

7,560,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C00, D01

Điểm chuẩn:

14.0 - 14.5 điểm