Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 230 , ký túc xá tháng: 250,000 - 600,000 VNĐ/tháng , Thang điểm 40, có một môn nhân hệ số 2

Học phí:

19,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01

Điểm chuẩn:

32.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh (NHKS - Nhân lực) - Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 230 , ký túc xá tháng: 250,000 - 600,000 VNĐ/tháng , Thang điểm 40, có một môn nhân hệ số 2

Học phí:

19,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01

Điểm chuẩn:

32.5 điểm
Logo
Quản trị nhân lực - Trường Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C03, D01

Điểm chuẩn:

21.65 - 27.5 điểm
Logo
Quản trị nhân lực - Trường Đại học lao động xã hội (cơ sở TPHCM) (LDXH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 220 , ký túc xá tháng: 90,000 - 120,000 VNĐ/tháng

Học phí:

7,560,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01

Điểm chuẩn:

16.0 điểm
Logo
Quản trị nhân lực - Trường Đại học Đông Á (Donga)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:

Học phí:

13,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A16, C15, D01

Điểm chuẩn:

14.0 - 18.0 điểm
Logo
Quản trị nhân lực - Trường Đại học kinh tế tài chính TpHCM (UEF)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 65 , ký túc xá tháng:

Học phí:

60,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

A00, A01, C00, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

17.0 - 20.0 điểm , NLĐG: 650.0 điểm
Logo
Quản trị Nhân lực - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng: 500.000 đã/tháng

Học phí:

34,650,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển, Xét Học Bạ, Tuyển thẳng, Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07, NLĐG

Điểm chuẩn:

15.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 600.0 điểm
Logo
Quản trị nhân lực - Trường Cao đẳng kinh tế công nghệ TPHCM (HIAST)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

11,200,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Quản trị nhân lực - Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng (DUE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:

Học phí:

16,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D90

Điểm chuẩn:

21.75 điểm
Logo
Quản Trị Nguồn Nhân Lực - Trường Cao đẳng quốc tế PSB (PSB)

Cao Đẳng, Chính quy , Singapore , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: , Điều kiện tiếng anh IEL5.0/TOEFL 500

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT