Logo
Kỹ thuật xét nghiệm y học - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (PNT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 25 , ký túc xá tháng: , Thí sinh phải có hộ khẩu TPHCM

Học phí:

23,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

22.6 điểm
Logo
Kỹ thuật xét nghiệm y học - Trường Đại học y dược Cần Thơ (CTUMP)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:

Học phí:

19,200,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

22.5 điểm
Logo
Kỹ thuật xét nghiệm y học - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng: 500.000 đã/tháng

Học phí:

32,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển, Xét Học Bạ, Tuyển thẳng, Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, B00, D07, D08, NLĐG

Điểm chuẩn:

18.0 - 19.5 điểm , NLĐG: 600.0 điểm
Logo
Kỹ thuật xét nghiệm y học - Trường Đại học Trà Vinh (TVU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:

Học phí:

25,085,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, B00

Điểm chuẩn:

19.0 điểm
Logo
Kỹ thuật xét nghiệm y học (TPHCM) - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (PNT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 25 , ký túc xá tháng: , Dành Thí sinh không có hộ khẩu TPHCM

Học phí:

11,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

22.75 điểm
Logo
Kỹ thuật Xét nghiệm Y học - Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TPHCM (PasTeur)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 250,000 VNĐ/tháng

Học phí:

11,360,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ
Logo
Kỹ thuật xét nghiệm y học - Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng (HIU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 300 , ký túc xá tháng: 1.2 triệu - 4 triệu/tháng

Học phí:

40,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

A00, B00, C02, D90, NLĐG

Điểm chuẩn:

18.0 - 19.0 điểm , NLĐG: 800.0 điểm
Logo
Kỹ thuật xét nghiệm y học - Trường Đại học Phan Châu Trinh (PCT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

20,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00, D08, D90, D91

Điểm chuẩn:

19.0 điểm
Logo
Kỹ thuật Xét nghiệm y học - Trường Đại học Nam Cần Thơ (NCTU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:

Học phí:

22,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A02, B00, D07, D08

Điểm chuẩn:

18.0 - 19.5 điểm
Logo
Kỹ thuật Xét nghiệm Y học - Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ (MCC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

13,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ