Logo
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Trường Đại học thủy lợi (CS tphcm) (TLUS)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng: 0

Học phí:

9,350,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07

Điểm chuẩn:

13.0 điểm
Logo
Kỹ thuật xay dựng công trình giao thông - Trường Đại học kiến trúc Đà Nẵng (DAU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:

Học phí:

21,420,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, B00, D01

Điểm chuẩn:

14.0 điểm
Logo
Kỹ thuật xây dựng Công trình Giao thông - Trường Đại học xây dựng Miền Tây (MTU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 25 , ký túc xá tháng:

Học phí:

9,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, B00, D01

Điểm chuẩn:

13.0 - 18.0 điểm
Logo
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Trường Đại học Cửu Long (MKU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 35 , ký túc xá tháng:

Học phí:

14,200,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C01, D01

Điểm chuẩn:

14.0 điểm
Logo
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Trường Đại học xây dựng miền trung (MUCE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 140 , ký túc xá tháng:

Học phí:

11,700,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C01, D01

Điểm chuẩn:

13.0 điểm
Logo
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 1,085 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,330,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Tuyển thẳng

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Trường Đại học Dân lập Lương Thế Vinh (LTVU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C01, C02

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà (BHIU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

12,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, A02, A10

Điểm chuẩn:

15.5 điểm
Logo
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Trường Đại học Thủy lợi (tlu)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 70 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07

Điểm chuẩn:

14.0 điểm
Logo
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà (CS Hà nội) (iubh)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01

Điểm chuẩn:

0.0 điểm